Polityka Prywatności
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.upacademy.nl oraz kursów online jak i stacjonarnych.

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych jest firma Level Up Academy.

Level Up Academy
Wollegras 26
2318TG Leiden
Holandia

Level Up Academy jest zarejestrowana w Rejestrze handlowym Izby Przemysłowo-Handlowej w Holandii,
Kamer van Koophandel pod numerem KVK: 77672380.

adres e-mail: info@levelupacademy.nl

 

Podstawa prawna i polityka w zakresie ochrony danych osobowych

Sposoby zbierania i zakres gromadzonych danych oraz czas ich przechowywania

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażona dobrowolnie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego, zapisanie się na otrzymywanie treści marketingowych takich jak np. Newsletter. Level Up Academy wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług, zarówno na stronie internetowej jak i podczas kursów stacjonarnych.

Za pomocą powyższych środków zbierane mogą być następujące dane:
a. Imię i nazwisko,
b. numer telefonu,
c. adres email,
d. adres zamieszkania,
e. KVK/NIP
f. wiadomości od Użytkowników strony.

2. Dane podane w formularzu lub w przesłanej wiadomości e-mail przetwarzane są w celu realizacji wykonywania usług Serwisu oraz w celu umożliwienia Administratorowi kontaktu z Użytkownikiem drogą poczty elektronicznej czy telefonicznej. Dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników, przesyłania wiadomości email o charakterze marketingowym.

3. Podczas wizyty na stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w szczególności adres IP, typ przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Automatycznie zbierane dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania serwisem, w celu polepszenia jakości korzystania ze strony internetowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.

4. Administrator danych zapewnia, że dokłada wszelkich starań by chronić zbierane przez niego dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:
– w zakresie realizacji usług Serwisu Administratora danych – do czasu zakończenia ich wykonywania, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
– w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów- do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora danych;
– w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
– do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania , o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Uprawnienia Użytkowników

1. Użytkownicy Level Up Academy mają prawo do sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych lub też zmniejszenia zakresu w jakim dane są wykorzystywane. Ponadto, Użytkownicy mają także prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu ich danych. Użytkownicy Level Up Academy mają prawo do skorzystania z tych praw wysyłając wiadomość e-mail na adres info@levelupacademy.nl.

2. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Autoriteit Persoonsgegevens, w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy AVG.

 

Partnerzy

Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia jego usług oraz polepszenia korzystania z jego strony internetowej. Jednym z takich narzędzi jest np. Mailchimp wykorzystywany do komunikacji e-mail marketingowej.

 

Pliki cookies

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies tzw. ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych

 

Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki Prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.

 

Wersja z dnia 08.08.2022